หนังสือเสริมประสบการณ์เรียนรู้ คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย การเรียงลำดับ พร้อมสติกเกอร์ 4 สี

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสือเสริมประสบการณ์เรียนรู้ คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย  การเรียงลำดับ  พร้อมสติกเกอร์ 4 สี

Shareชื่อเรื่อง หนังสือเสริมประสบการณ์เรียนรู้ คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย  การเรียงลำดับ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธัญสุตา  จิรกิตตยากร
จำนวนหน้า 32 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว  ปก 4 สี อาบมัน เนื้อในพิมพ์ 2 สี
เนื้อหา


เป็นแบบฝึกกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ระดับอนุบาล 1- 3   มีโจทย์ปัญหาที่ ฝึกกระบวนการจัดสิ่งของหรือวัตถุให้เข้าที่ตามลำดับหรือตาม
กรอบแนวคิดโดยใช้ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติบางอย่าง ซึ่งเป็นกระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร์
เด็ก ๆ จะได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการทำกิจกรรมในเล่ม โดยมีสติกเกอร์สีสันสวยงาม ป็นสื่อการเรียนรู้
Powered by MakeWebEasy.com