หนังสือเสริมประสบการณ์ สิ่งต่างๆรอบตัวฉัน อนุบาลปีที่ 3

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสือเสริมประสบการณ์  สิ่งต่างๆรอบตัวฉัน  อนุบาลปีที่ 3

หมวดหมู่ : อนุบาลปีที่ 3

Share

 
ชื่อเรื่อง หนังสือเสริมประสบการณ์  สิ่งต่างๆรอบตัวฉัน  อนุบาลปีที่ 3
ผู้แต่ง อ.ธนวดี  ธีรภัทรสกุล และ ผศ.ดร.ธัญสุตา  จิรกิตตยากร
จำนวนหน้า 32 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว  พิมพ์  4  สี
เนื้อหา

 
เป็นแบบฝึกเสริมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ระดับอนุบาล 3 ที่นักเรียนจะได้รู้จัก
สังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัวทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้  สีประจำวัน ป้าย
สัญญาณจราจร แล้วอธิบายลักษณะสำคัญ บอกประโยชน์และวิธีการดูแลรักษาได้ โดยนักเรียน
จะได้บูรณาการความรู้และฝึกทักษะทั้ง การเขียน การอ่าน และศิลปะ
Powered by MakeWebEasy.com