หนังสือเสริมประสบการณ์ การละเล่นของเด็กไทย

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสือเสริมประสบการณ์ การละเล่นของเด็กไทย

Shareชื่อเรื่อง หนังสือเสริมประสบการณ์ การละเล่นของเด็กไทย
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธัญสุตา  จิรกิตตยากร
จำนวนหน้า 32 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว  พิมพ์  2  สี 
เนื้อหา

เป็นหนังสือที่อธิบายขั้นตอนการละเล่นของเด็กไทยชนิดต่างๆ เช่น รีรีข้าวสาร มอญซ่อนผ้า เดินกะลา
เป็นต้น มีเนื้อเพลงและภาพประกอบที่มีสีสันสวยงาม ครู หรือผู้ปกครองสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการ
เรียนรู้ร่วมกับนักเรียนได้เป็นอย่างดี
Powered by MakeWebEasy.com