หนังสือเสริมประสบการณ์เรียนรู้ คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย จำนวนนับ พร้อมสติกเกอร์ 4 สี

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสือเสริมประสบการณ์เรียนรู้ คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย จำนวนนับ  พร้อมสติกเกอร์ 4 สี

Shareชื่อเรื่อง หนังสือเสริมประสบการณ์เรียนรู้ คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย จำนวนนับ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธัญสุตา  จิรกิตตยากร
จำนวนหน้า 29 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว  ปก 4 สี อาบมัน เนื้อในพิมพ์ 2 สี
เนื้อหา

เป็นแบบฝึกกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์  ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ระดับอนุบาล1- 3   มีโจทย์ปัญหาที่ จำนวนนับ ซึ่งเป็นการนับกระบวนการคิด เช่น คณิตศาสตร์
การสังเกตหาความสัมพันธ์ของวัตถุ หรือรูปภาพในเรื่องของขนาด จำนวน สี หรือลักษณะอื่น ๆ
การบอกจำนวนของสิ่งของ การนับจำนวน ซึ่งเด็ก ๆ จะได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการทำกิจกรรมในเล่ม
โดยมีสติกเกอร์สีสันสวยงาม เป็นสื่อการเรียนรู้
Powered by MakeWebEasy.com