หนังสือเสริมประสบการณ์เรียนรู้ คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย แบบและลวดลาย

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสือเสริมประสบการณ์เรียนรู้ คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย  แบบและลวดลาย

Shareชื่อเรื่อง หนังสือเสริมประสบการณ์เรียนรู้ คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย  แบบและลวดลาย
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธัญสุตา  จิรกิตตยากร
จำนวนหน้า 29 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว  พิมพ์  2  สี  พร้อมสติกเกอร์ 4 สี
เนื้อหา


เป็นแบบฝึกกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ระดับอนุบาล1- 3   มีโจทย์ปัญหาที่  ฝึกให้เด็กได้ค้นพบกรอบแนวคิดของการจัดรูปแบบและลวดลาย
โดยจัดตามกรอบแนวคิดของรูปแบบนั้นๆด้วยตนเอง เป็นการช่วยพัฒนาการจำแนกด้วยสายตาและ
ทำตามรูปแบบได้ โดยมีสติกเกอร์สีสันสวยงามเป็นสื่อในการเรียนรู้
Powered by MakeWebEasy.com