หนังสือเสริมประสบการณ์เรียนรู้ คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย การจัดประเภท

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสือเสริมประสบการณ์เรียนรู้ คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย  การจัดประเภท

Shareชื่อเรื่อง หนังสือเสริมประสบการณ์เรียนรู้ คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย  การจัดประเภท
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธัญสุตา  จิรกิตตยากร
จำนวนหน้า 29 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว  พิมพ์  2  สี  พร้อมสติกเกอร์ 4 สี
เนื้อหา


เป็นแบบฝึกกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ระดับอนุบาล 1- 3 มีโจทย์ปัญหาที่ ฝึกให้เด็กใช้การสังเกต และบอกคุณสมบัติของสิ่งของหรือวัตถุ
ในเรื่องความเหมือนและความแตกต่าง   และสามารถจัดไว้ในกลุ่มเดียวกันโดยมีสติกเกอร์สีสัน
สวยงามเป็นสื่อในการเรียนรู้
Powered by MakeWebEasy.com