หนังสือเสริมประสบการณ์เรียนรู้ คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย การชั่ง ตวง วัด พร้อมสติกเกอร์ 4 สี

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสือเสริมประสบการณ์เรียนรู้ คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย  การชั่ง ตวง วัด พร้อมสติกเกอร์ 4 สี

Shareชื่อเรื่อง หนังสือเสริมประสบการณ์เรียนรู้ คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย  การชั่ง ตวง วัด
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธัญสุตา  จิรกิตตยากร
จำนวนหน้า 29 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว  ปก 4 สี อาบมัน เนื้อในพิมพ์ 2 สี
เนื้อหา


เป็นแบบฝึกกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ระดับอนุบาล1- 3 มีโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับการั่งตวงฝึกกระบวนการรวบรวมข้อมูลแล้วตัดสิน
เพื่อบอกขนาด ปริมาณ และระยะของสิ่งที่เห็นโดยผ่านประสบการณ์การจัดประเภทและ เปรียบเทียบ
มาก่อนโดยมีสติกเกอร์ ซึ่งเด็ก ๆ จะได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการนับ กิจกรรมในเล่ม โดยมีสติกเกอร์ สีสันสวยงาม เป็นสือในการเรียนรู้
Powered by MakeWebEasy.com