หนังสือเสริมประสบการณ์ โรงเรียนของฉัน อนุบาลปีที่ 3

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสือเสริมประสบการณ์  โรงเรียนของฉัน  อนุบาลปีที่ 3

หมวดหมู่ : อนุบาลปีที่ 3

Share

 
ชื่อเรื่อง หนังสือเสริมประสบการณ์  โรงเรียนของฉัน  อนุบาลปีที่ 3
ผู้แต่ง อ.ธนวดี  ธีรภัทรสกุล และ ผศ.ดร.ธัญสุตา  จิรกิตตยากร
จำนวนหน้า 32 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว  พิมพ์  4  สี
เนื้อหา

 
เป็นแบบฝึกเสริมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ระดับอนุบาล 3 ที่นักเรียนจะได้รู้จัก
สถานที่สำคัญในโรงเรียน การดูแลรักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียน ตลอดจนการปฏิบัติตนเมื่ออยู่
ร่วมกับผู้อื่น ด้วยความรักและสามัคคี โดยนักเรียนจะได้บูรณาการความรู้และฝึกทักษะอื่นๆ ร่วมด้วย
เช่น การเขียน การอ่าน และศิลปะ
Powered by MakeWebEasy.com