หนังสือเสริมประสบการณ์ ครอบครัวของฉัน อนุบาลปีที่ 3

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสือเสริมประสบการณ์  ครอบครัวของฉัน  อนุบาลปีที่ 3

หมวดหมู่ : อนุบาลปีที่ 3

Share

 
ชื่อเรื่อง หนังสือเสริมประสบการณ์  ครอบครัวของฉัน  อนุบาลปีที่ 3
ผู้แต่ง อ.ธนวดี  ธีรภัทรสกุล และ ผศ.ดร.ธัญสุตา  จิรกิตตยากร
จำนวนหน้า 32 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว  พิมพ์  4  สี
เนื้อหา


 
เป็นแบบฝึกเสริมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย  ระดับอนุบาล 3  ที่นักเรียนจะได้
เรียนรู้ถึงความสำคัญของบ้าน ที่นอกจากเป็นที่อยู่อาศัยแล้ว ยังเป็นศูนย์รวมความรัก ความอบอุ่น
ของสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย  รู้จักวิธีการดูแลทำความสะอาดบ้าน ตลอดจนการปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัวโดยนักเรียนจะได้บูรณาการความรู้ และฝึกทักษะอื่นๆร่วมด้วย เช่น การเขียน
การอ่าน และศิลปะ
Powered by MakeWebEasy.com