หนังสือเสริมประสบการณ์ ฉันเป็นคนไทย อนุบาลปีที่ 3

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสือเสริมประสบการณ์  ฉันเป็นคนไทย  อนุบาลปีที่ 3

หมวดหมู่ : อนุบาลปีที่ 3

Share

 
ชื่อเรื่อง หนังสือเสริมประสบการณ์  ฉันเป็นคนไทย  อนุบาลปีที่ 3
ผู้แต่ง อ.ธนวดี  ธีรภัทรสกุล และ ผศ.ดร.ธัญสุตา  จิรกิตตยากร
จำนวนหน้า 32 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว  พิมพ์  4  สี
เนื้อหา

 
เป็นแบบฝึกเสริมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ระดับอนุบาล 3 ที่นักเรียนจะได้
เรียนรู้ถึงความสำคัญของธงชาติไทยประเพณี   วัฒนธรรมและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาใน
ฐานะที่เป็นคนไทย โดยนักเรียนจะได้บูรณาการความรู้ และฝึกทักษะอื่นๆร่วมด้วย เช่น การเขียน
การอ่านและศิลปะ
Powered by MakeWebEasy.com