หนังสือเสริมประสบการณ์ การคมนาคมและการสื่อสาร อนุบาลปีที่ 3

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสือเสริมประสบการณ์  การคมนาคมและการสื่อสาร  อนุบาลปีที่ 3

หมวดหมู่ : อนุบาลปีที่ 3

Share

 
ชื่อเรื่อง หนังสือเสริมประสบการณ์  การคมนาคมและการสื่อสาร  อนุบาลปีที่ 3
ผู้แต่ง อ.ธนวดี  ธีรภัทรสกุล และ ผศ.ดร.ธัญสุตา  จิรกิตตยากร
จำนวนหน้า 32 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว  พิมพ์  4  สี
เนื้อหา


 
เป็นแบบฝึกเสริมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ระดับอนุบาล 3 ที่นักเรียนจะได้
เรียนรู้ถึงรูปแบบ ลักษณะ และ ประโยชน์ของการคมนาคมและการสื่อสาร รู้จักวิธีการเดินทาง
การขนส่ง การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย   และการพูดคุยสื่อสารอย่างถูกต้องตามกาลเทศะ
เพื่อสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยนักเรียนจะได้บูรณาการความรู้ และฝึก
ทักษะอื่นๆร่วมด้วย เช่น การเขียน การอ่าน และศิลปะ
Powered by MakeWebEasy.com