หนังสือเสริมประสบการณ์ ธรรมชาติรอบตัวฉัน อนุบาลปีที่ 3

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสือเสริมประสบการณ์  ธรรมชาติรอบตัวฉัน  อนุบาลปีที่ 3

หมวดหมู่ : อนุบาลปีที่ 3

Share

 
ชื่อเรื่อง หนังสือเสริมประสบการณ์  ธรรมชาติรอบตัวฉัน  อนุบาลปีที่ 3
ผู้แต่ง อ.ธนวดี  ธีรภัทรสกุล และ ผศ.ดร.ธัญสุตา  จิรกิตตยากร
จำนวนหน้า 32 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว  พิมพ์  4  สี
เนื้อหา

 
เป็นแบบฝึกเสริมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ระดับอนุบาล 3 ที่นักเรียนจะได้
เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวที่มีคุณค่าต่อการดำรงชีวิต และเห็นคุณค่าของการดูแลรักษาธรรมชาติ
การพึ่งพาอาศัยระหว่าง คน  สัตว์และพืช   โดยนักเรียนจะได้บูรณาการความรู้และฝึกทักษะทั้ง
การเขียนการอ่าน และศิลปะ
Powered by MakeWebEasy.com