หนังสือเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ อนุบาลปีที่ 3

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสือเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ อนุบาลปีที่ 3

หมวดหมู่ : อนุบาลปีที่ 3

Shareชื่อเรื่อง หนังสือเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ อนุบาลปีที่ 3
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธัญสุตา  จิรกิตตยากร
จำนวนหน้า 32 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว  พิมพ์  2  สี
เนื้อหา


เป็นแบบฝึกที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย   ระดับอนุบาล 3  ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้แนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ และฝึกสังเกตเก็บรวบรวมข้อมูล ทดลอง และสังเคราะห์ความรู้อย่างง่ายๆ ได้โดยเน้น
การเรียนรู้ในเรื่องคุณประโยชน์ และโทษของสิ่งแวดล้อมซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกทักษะอื่นๆ ร่วมด้วย
เช่น การอ่าน และศิลปะ
Powered by MakeWebEasy.com