แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวนนับ

คุณสมบัติสินค้า:

 แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวนนับ

หมวดหมู่ : อนุบาลปีที่ 3

Shareชื่อเรื่อง  แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวนนับ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธัญสุตา  จิรกิตตยากร, อ.ธนวดี  ธีรภัทรสกุล
จำนวนหน้า 32 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว  พิมพ์ขาว-ดำ
เนื้อหา

เป็นแบบฝึกกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ระดับอนุบาล 3 มีโจทย์ปัญหาที่ฝึกกระบวนการให้เด็กมีความเข้าใจและใช้ตัวเลขเป็น ฝีกนับจำนวน
สามารถจำแนกปริมาณสิ่งของ และรู้จักการเพิ่มและการลดของจำนวน
Powered by MakeWebEasy.com