แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การจัดประเภท

คุณสมบัติสินค้า:

แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การจัดประเภท

หมวดหมู่ : อนุบาลปีที่ 3

Shareชื่อเรื่อง แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การจัดประเภท
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธัญสุตา  จิรกิตตยากร, อ.ธนวดี  ธีรภัทรสกุล
จำนวนหน้า 32 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว  พิมพ์ขาว-ดำ
เนื้อหา

เป็นแบบฝึกกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ระดับอนุบาล 3    มีโจทย์ปัญหาที่ฝึกให้เด็กใช้การสังเกต  และบอกคุณสมบัติของสิ่งของหรือวัตถุ
ในเรื่องความเหมือนและความแตกต่าง  และจัดสามารถไว้ในกลุ่มเดียวกันจำนวน
Powered by MakeWebEasy.com