แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การเรียงลำดับ

คุณสมบัติสินค้า:

แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การเรียงลำดับ

หมวดหมู่ : อนุบาลปีที่ 3

Shareชื่อเรื่อง แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การเรียงลำดับ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธัญสุตา  จิรกิตตยากร, อ.ธนวดี  ธีรภัทรสกุล
จำนวนหน้า 32 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว  พิมพ์ขาว-ดำ
เนื้อหา

เป็นแบบฝึกกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ระดับอนุบาล 3   มีโจทย์ปัญหาที่ฝึก กระบวนการจัดสิ่งของหรือวัตถุให้เข้าที่ตามคำสั่งหรือตามกฎ
โดยใช้ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติบางอย่าง
Powered by MakeWebEasy.com