แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การเปรียบเทียบ

คุณสมบัติสินค้า:

แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การเปรียบเทียบ

หมวดหมู่ : อนุบาลปีที่ 3

Shareชื่อเรื่อง แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การเปรียบเทียบ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธัญสุตา  จิรกิตตยากร, อ.ธนวดี  ธีรภัทรสกุล
จำนวนหน้า 32 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว  พิมพ์ขาว-ดำ
เนื้อหา

เป็นแบบฝึกกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ระดับอนุบาล 3  มีโจทย์ปัญหาที่ฝึกกระบวนเปรียบเทียบโดยการสร้างและบอกความสัมพันธ์ของ
สิ่งสองสิ่งหรือมากกว่านั้น 
Powered by MakeWebEasy.com