แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ แบบและลวดลาย

คุณสมบัติสินค้า:

แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ แบบและลวดลาย

หมวดหมู่ : อนุบาลปีที่ 3

Shareชื่อเรื่อง แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ แบบและลวดลาย
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธัญสุตา  จิรกิตตยากร, อ.ธนวดี  ธีรภัทรสกุล
จำนวนหน้า 32 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว  พิมพ์ขาว-ดำ
เนื้อหา

เป็นแบบฝึกกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์  ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ระดับอนุบาล 3 มีโจทย์ปัญหาที่ฝึกให้เด็กได้ค้นพบกฎของการจัดรูปแบบและลวดลาย โดยจัดตาม
กฎของรูปแบบนั้นๆด้วยตนเอง  เป็นการช่วยพัฒนาการจำแนกด้วยสายตาและทำตามรูปแบบได้
Powered by MakeWebEasy.com