หนังสือเสริมประสบการณ์ ครอบครัวของฉัน อนุบาลปีที่ 2

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสือเสริมประสบการณ์  ครอบครัวของฉัน  อนุบาลปีที่ 2

หมวดหมู่ : อนุบาลปีที่ 2

Share

 
ชื่อเรื่อง หนังสือเสริมประสบการณ์  ครอบครัวของฉัน  อนุบาลปีที่ 2
ผู้แต่ง อ.ธนวดี  ธีรภัทรสกุล และ ผศ.ดร.ธัญสุตา  จิรกิตตยากร
จำนวนหน้า 32 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว  พิมพ์  4  สี
เนื้อหา

 
เป็นแบบฝึกเสริมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ระดับอนุบาล 2 ที่นักเรียนจะได้
เรียนรู้ถึงความรัก ความสัมพันธ์และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว และแนวทางการ
ปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกของครอบครัว โดยนักเรียนจะได้บูรณาการความรู้ และฝึกทักษะอื่นๆ
ร่วมด้วย เช่น การเขียน การอ่าน และศิลปะ
Powered by MakeWebEasy.com