หนังสือเสริมประสบการณ์ ฉันเป็นคนไทย อนุบาลปีที่ 2

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสือเสริมประสบการณ์  ฉันเป็นคนไทย  อนุบาลปีที่ 2

หมวดหมู่ : อนุบาลปีที่ 2

Share

 
ชื่อเรื่อง หนังสือเสริมประสบการณ์  ฉันเป็นคนไทย  อนุบาลปีที่ 2
ผู้แต่ง อ.ธนวดี  ธีรภัทรสกุล และ ผศ.ดร.ธัญสุตา  จิรกิตตยากร
จำนวนหน้า 32 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว  พิมพ์  4  สี
เนื้อหา

 
เป็นแบบฝึกเสริมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ระดับอนุบาล 2  ที่นักเรียนจะได้
เรียนรู้ถึงสิ่งต่างๆที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เช่น ธงชาติไทย ภาษาไทย การแต่งกาย
การละเล่นแบบไทย และวิถีปฏิบัติในฐานะที่เป็นคนไทย โดยนักเรียนจะได้บูรณาการความรู้
และฝึกทักษะทั้ง การเขียน การอ่านและศิลปะ
Powered by MakeWebEasy.com