หนังสือเสริมประสบการณ์ สิ่งต่างๆรอบตัวฉัน อนุบาลปีที่ 2

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสือเสริมประสบการณ์  สิ่งต่างๆรอบตัวฉัน  อนุบาลปีที่ 2

หมวดหมู่ : อนุบาลปีที่ 2

Share

 
ชื่อเรื่อง หนังสือเสริมประสบการณ์  สิ่งต่างๆรอบตัวฉัน  อนุบาลปีที่ 2
ผู้แต่ง อ.ธนวดี  ธีรภัทรสกุล และ ผศ.ดร.ธัญสุตา  จิรกิตตยากร
จำนวนหน้า 32 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว  พิมพ์  4  สี
เนื้อหา

 
เป็นแบบฝึกเสริมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ระดับอนุบาล 2 ที่นักเรียนจะได้
รู้จักสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ในชีวิต
ประจำวัน แล้วอธิบายลักษณะสำคัญ บอกประโยชน์และวิธีการดูแลรักษาได้ โดยนักเรียนจะได้
บูรณาการความรู้และฝึกทักษะทั้ง การเขียน การอ่าน และศิลปะ
Powered by MakeWebEasy.com