หนังสือเสริมประสบการณ์ การคมนาคมและการสื่อสาร อนุบาลปีที่ 2

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสือเสริมประสบการณ์  การคมนาคมและการสื่อสาร  อนุบาลปีที่ 2

หมวดหมู่ : อนุบาลปีที่ 2

Share

 
ชื่อเรื่อง หนังสือเสริมประสบการณ์  การคมนาคมและการสื่อสาร  อนุบาลปีที่ 2
ผู้แต่ง อ.ธนวดี  ธีรภัทรสกุล และ ผศ.ดร.ธัญสุตา  จิรกิตตยากร
จำนวนหน้า 32 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว  พิมพ์  4  สี
เนื้อหา


 
เป็นแบบฝึกเสริมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ระดับอนุบาล 2 ที่นักเรียนจะได้
เรียนรู้ถึงรูปแบบ ลักษณะ และประโยชน์ ของการคมนาคมและการสื่อสาร รู้จักยานพาหนะ
ชนิดต่างๆ การปฏิบัติตามกฎจราจร และการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อสามารถนำความรู้มา
ปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยนักเรียนจะได้บูรณาการความรู้ และฝึกทักษะอื่นๆร่วมด้วย เช่น
การเขียน การอ่าน และศิลปะ
Powered by MakeWebEasy.com