หนังสือเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ อนุบาลปีที่ 2

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสือเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ อนุบาลปีที่ 2

หมวดหมู่ : อนุบาลปีที่ 2

Shareชื่อเรื่อง หนังสือเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ อนุบาลปีที่ 2
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธัญสุตา  จิรกิตตยากร
จำนวนหน้า 32 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว  พิมพ์  2  สี
เนื้อหา


เป็นแบบฝึกที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย  ระดับอนุบาล 2 ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้แนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ และฝึกสังเกตเก็บรวบรวมข้อมูล ทดลอง และสังเคราะห์ความรู้อย่างง่ายๆ
ได้เน้นการเรียนรู้ในเรื่องลม ฟ้า อากาศ ฤดูกาล กลางวัน-กลางคืน ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกทักษะ
อื่นๆร่วมด้วย เช่น การอ่าน และศิลปะ
Powered by MakeWebEasy.com