แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การชั่ง ตวง วัด

คุณสมบัติสินค้า:

แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การชั่ง ตวง วัด

หมวดหมู่ : อนุบาลปีที่ 2

Shareชื่อเรื่อง แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การชั่ง ตวง วัด
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธัญสุตา  จิรกิตตยากร, อ.ธนวดี  ธีรภัทรสกุล
จำนวนหน้า 32 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว  พิมพ์ขาว-ดำ
เนื้อหา

เป็นแบบฝึกกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ระดับอนุบาล  2   มีโจทย์ปัญหาที่ฝึกกระบวนการรวบรวมข้อมูลแล้วตัดสินเพื่อบอกขนาด  ปริมาณ
ระยะความยาวของสิ่งที่เห็นโดยผ่านประสบการณ์การจัดประเภทและเปรียบเทียบมาก่อน
Powered by MakeWebEasy.com