แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การจับคู่

คุณสมบัติสินค้า:

แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การจับคู่

หมวดหมู่ : อนุบาลปีที่ 2

Shareชื่อเรื่อง แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การจับคู่
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธัญสุตา  จิรกิตตยากร, อ.ธนวดี  ธีรภัทรสกุล
จำนวนหน้า 32 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว  พิมพ์ขาว-ดำ
เนื้อหา

เป็นแบบฝึกกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ระดับอนุบาล 2  มีโจทย์ปัญหาที่ฝึกกระบวนสังเกตหาความสัมพันธ์ของวัตถุหรือรูปภาพในเรื่องของ
ขนาด จำนวน สี หรือลักษณะอื่นๆ
Powered by MakeWebEasy.com