แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การเรียงลำดับ

คุณสมบัติสินค้า:

แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การเรียงลำดับ

หมวดหมู่ : อนุบาลปีที่ 2

Shareชื่อเรื่อง แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การเรียงลำดับ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธัญสุตา  จิรกิตตยากร, อ.ธนวดี  ธีรภัทรสกุล
จำนวนหน้า 32 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว  พิมพ์ขาว-ดำ
เนื้อหา


เป็นแบบฝึกกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม  ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ระดับอนุบาล 2  มีโจทย์ปัญหาที่ฝึกให้เด็กมีความเข้าใจในการจัดวางสิ่งของให้เข้าที่
ตามลำดับและกระบวนการจัดสิ่งของหรือวัตถุให้เข้าที่ตามคำสั่งหรือตามกฎ  โดยใช้ความ
สัมพันธ์ของคุณสมบัติบางอย่าง
Powered by MakeWebEasy.com