แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ แบบและลวดลาย

คุณสมบัติสินค้า:

แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ แบบและลวดลาย

หมวดหมู่ : อนุบาลปีที่ 2

Shareชื่อเรื่อง แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ แบบและลวดลาย
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธัญสุตา  จิรกิตตยากร, อ.ธนวดี  ธีรภัทรสกุล
จำนวนหน้า 32 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว  พิมพ์ขาว-ดำ
เนื้อหา


เป็นแบบฝึกกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์  ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม  ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ระดับอนุบาล 2 มีโจทย์ปัญหาที่ฝึกให้เด็กได้ค้นพบกฎของการจัดรูปแบบและลวดลาย
โดยจัดตามกฎของรูปแบบนั้นๆด้วยตนเอง เป็นการช่วยพัฒนาการจำแนกด้วย สายตาและทำ
ตามรูปแบบได้
Powered by MakeWebEasy.com