หนังสือเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ อนุบาลปีที่ 1

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสือเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ อนุบาลปีที่ 1

หมวดหมู่ : อนุบาลปีที่ 1

Shareชื่อเรื่อง หนังสือเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ อนุบาลปีที่ 1
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธัญสุตา  จิรกิตตยากร
จำนวนหน้า 32 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว  พิมพ์  2  สี
เนื้อหา


เป็นแบบฝึกที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย  ระดับอนุบาล 1 ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้แนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ และฝึกสังเกตเก็บรวบรวมข้อมูล ทดลอง และสังเคราะห์ความรู้อย่างง่ายๆ
ได้โดยเริ่มเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว  เช่น พืช สัตว์  ดิน น้ำ ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกทักษะอื่นๆ
ร่วมด้วย เช่น การอ่าน และศิลปะ
Powered by MakeWebEasy.com