แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ แบบบูรณาการเล่ม 1

คุณสมบัติสินค้า:

แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ แบบบูรณาการเล่ม 1

หมวดหมู่ : อนุบาลปีที่ 1

Shareชื่อเรื่อง แบบฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ แบบบูรณาการเล่ม 1
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ธัญสุตา  จิรกิตตยากร,อ.ธนวดี  ธีรภัทรสกุล
จำนวนหน้า 32 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว  พิมพ์ขาว-ดำ
เนื้อหา

เป็นแบบฝึกกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์  ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม   ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ระดับอนุบาล 1 บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กๆสามารถฝึกแก้ปัญหาได้
ทั้งยังเสริมสร้างจินตนาการด้วยการระบายสีภาพประกอบน่ารัก สดใส
Powered by MakeWebEasy.com