ทักษะพื้นฐานปฐมวัย คัดไทย เล่ม 2

คุณสมบัติสินค้า:

Share

ชื่อเรื่อง ทักษะพื้นฐานปฐมวัย คัดไทย เล่ม 2
ผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการ บริษัท นวตสาร จำกัด
จำนวนหน้า 32 หน้า
ลักษณะหนังสือ 8 X 11 นิ้ว พิมพ์ ขาว-ดำ
เนื้อหา หนังสือ “ทักษะพื้นฐานปฐมวัย คัดไทย เล่ม 2” เป็นหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 4-5 ปี
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กด้านทักษะมือ ซึ่งถือเป็นทักษะ
พื้นฐานสำคัญสำหรับเด็กปฐมวัย โดยเน้นการฝึกกล้ามเนื้อมือเริ่มจากการฝึกเขียนตามรอยประ เขียนเส้นในรูปแบบต่าง ๆ ให้ถูกต้อง สวยงาม จนถึงการฝึกเขียนพยัญชนะไทย เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีผลการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับพัฒนาความคิด และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป
Powered by MakeWebEasy.com